Политичка лиричност (Пештерски цртежи и објекти)


Делата собрани под наслов ,,Политична лиричност“, најчесто на дведимензионална површина, создадени од чад и боја, претставуваат апстрактни композиции со отворена и формална јасност, со забележливи движења на четка како капење, прскање и исипани широки површини од боја. Во текот на целиот процес, површината и бојата се надополнуваат со чадот кој замаглува, некогаш дефинира форми и создава длабочини.