20.12.2019 / Ирационални бранови

Slide 1
Read More
Разгледување и делумно разоткривање на можностите и ограничувањата создадени од интеракцијата меѓу човекот и машината. Иронично опевање на технократскиот симбол во конзумирачкото општество. Соочување со отсекогаш присутниот идол за надминување на човечката немоќ кој се наметна во сите сфери на секојдневното делување. Создавањето култура на технокатрија и нејзиниот прогрес во последните три века. Интерогација за идни релационирања во технолошко- развиениот свет.